Kako pravo EU u žaštiti životne sredine funkcioniše

 

Komisija pomaže državama članicama u pripremi kontrolne liste tačaka koje trebaju biti pokrivene. Mi takođe objavljujemo (EU Direktorat za životnu sredinu) rang liste za zakonodavstvo koje pokazuju kako nacionalne vlasti i javnost napreduje – i kako se porede sa drugim državama članicama.

Zakonske mere

Zakonske mera je poslednje sredstvo. U slučajevima kada problem postoji prvo pišemo državama članicama kako bismo ih pitali za sve činjenice. Onda pokušavamo da nađemo način rešavanja problema. Ako to ne uspe, možemo da pribegnemo Sudu pravde EU u Luksemburgu.

Kada je zakon jednom identifikovan tada da proveravamo da li pokriva sve tačke. Ako postoje problemi, prelazimo na unakrsnu proveru sa nacionalnim vlastima kako bsmoi bili sigurni da imamo sve pravne činjenice bez obzira na pravnu akciju.
Sledeća faza je provera da li su pravila zapravo bila praćena. Iako vršimo proveru oslanjamo se na izveštaje nacionalnih vlasti i na informacije građana i ekoloških organizacija. Ukoliko smatramo da se zakon ne primenjuje pravilno može se pokrenuti pravni postupak.

Građani mogu mnogo pomoći. Prema zakonu EU svaki pojedinac ima pravo da dobije informacije od državnih organa, a građani mogu da nas obavestite ako misle da vlasti nisu ispunile svoje obaveze zaštite životne sredine. Oni to mogu učiniti podnošenjem tužbe, ali je često lakše i brže da koriste nacionalne sudove. U stvari, Komisija je organizovala posebnu obuku o Zakonu Evropske unije o zaštiti životne sredine da pomogne domaće sudije i inspektore da ga bolje razumeju i da se podstakne veća saradnja. Ovo isto radimo za ekološke organizacije.

Zakon EU ima jednaku pravnu snagu sa nacionalnim zakonom. Kao nacionalni zakon daje nacionalnim vlastima, preduzećima i pojedincima prava i obaveze.