Kako EU podržava Zapadni Balkan?

Ekonomski odnosi: EU je glavni trgovinski partner i najveći izvor stranih direktnih investicija u regionu;

Povezivanje: EU ulaže u infrastrukturu do milijardu evra; Saobraćaj i energija: vitalni za ekonomski rast i nova ulaganja;

Mladi i inovacije: u programu Erasmus+ 2015. godine je učestvovalo preko 18 000 studenata; Horizon2020 je obezbedio više od 125 miliona evra za podsticanje istraživanja i inovacija do 2020. godine;

Regionalna sigurnost:EUFOR Althea i EULEX Kosovo; Partneri Zapadnog Balkana daju svoj doprino 10 EU misijama širom sveta, obezbeđujući na taj način mir i sigurnost u svetu.

gif 2