„Kako energetska efikasnost može da doprinese razvoju otpornih gradova“

EcoDev je učestvovao na radionici na temu „Kako energetska efikasnost može da doprinese razvoju otpornih gradova“ , koju su organizovali RG energetika i RES fondacija, u sklopu edukativnog festivala „SmartCity“. Na radionici su govorili Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji, Aleksandar Macura član RG energetika, Jasminka Young i Damjan Rehm Bogunović iz RES fondacije i Slobodan Jerotić, gradski energetski menadžer grada Šapca. Na radionici se razgovaralo o ulozi lokalne samouprave u unapređenju energetske efikasnosti, njenom doprinosu u procesu pristupanja EU, pozitivnim iskustvima sa lokala i predlozima njihove moguće primene i u drugim opštinama.