Javna rasprava o Predlogu uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine

Saša Minić, iz Instituta Nikola Tesla, predstavio je program i rekao da su strateški prioriteti razvoja energetike: obezbeđenje energetske sigurnosti, razvoj tržišta energije i tranzicija ka održivoj energetici. Program ostvarivanja strategije je dokument koji detaljnije definišu mere, projekti i aktivnosti koje je potrebno sprovesti za period od šest godina za sve oblasti energetike: električna energija, toplotna energija, obnovljivi izvori energije, ugalj, nafta, prirodni gas i energetska efikasnost. Pored toga, Program definiše i način tretiranja strateških energetskih projekata, definiše ciljeve i indikatore njihovog ostvarivanja i definiše prioritete projekata.
Zaključak Izveštaja o strateškoj proceni uticaja je da Program predstavlja okvir za održivi razvoj energetskog sektora Republike Srbije i da će, izuzev neminovnih posledica koje podrazumevaju korišćenje raspoloživih nezaobilaznih rudnih resursa, sve oblasti Programa uticati na značajno poboljšanje kvaliteta životne sredine u odnosu na postojeće stanje i aktuelne trendove u prostoru i životnoj sredini.