Izveštaj Koalicije 27 “Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“

Tom prilikom direktorka Mladih istraživača Srbije Tanja Petrović u ime Koalicije 27, predstavila je Izveštaj. O prelasku sa priprema na konkretniji napredak, svoje viđenje dao je Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine. Dok je Antoan Avinjon, predstavnik Delegacije Evropske unije istakao je da je Evropska unija svesna kompleksnosti poglavlja 27 i činjenice da je za države u pristupnim pregovorima teško da ispune visoke standarde koje postavlja Evropska unija. Zbog toga i postoji prelazni period kada EU sarađuje sa tim državama kako bi se one prilagodile evropskim zahtevima.
Izveštaj “Poglavlje 27 u Srbiji: Još uvek u pripremi” bavi se ključnim događajima u oblastima životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 pravnih tekovina Evropske unije) u Republici Srbiji u periodu od novembra 2016. do septembra 2017. godine. U izveštaju se ocenjuju ovi događaji i daju preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog Poglavljem 27 u Republici Srbiji. Koaliciju 27 osnovale su 2014. godine organizacije civilnog društva prvenstveno radi monitoringa i doprinosa pregovorima u Poglavlju 27. Izveštaj je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije 27.
Izveštaj obuhvata sedam tematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje i upravljanje rizicima, upravljanje hemikalijama i klimatske promene. Izveštaj se ne bavi pitanjima upravljanja otpadom, zagađenja bukom, kao ni pitanjima civilne zaštite. U svakoj tematskoj oblasti bavi se razvojem događaja u politici i zakonodavstvu, sprovođenjem propisa i dajemo preporuke za unapređenje procesa. Posebno je izdvojena i obrađena tema finansiranja u oblastima životne sredine i klimatskih promena.
Izveštaj možete preuzeti na linku: http://www.mis.org.rs/vss/media/eko/Koalicija%2027%20-%20Izve%C5%A1taj%20za%20poglavlje%2027%202017.pdf