Izveštaj IPCC-a o globalnom zagrevanju od 1,5 ° C

Specijalni izvještaj o globalnom zagrijavanju od 1.5ºC odobren je od strane IPCC u subotu u Inčonu, Republika Koreja. To će biti ključni naučni input na konferenciji o klimatskim promenama u Katovicama u Poljskoj u decembru, kada će vlade razmatrati Pariski sporazum za rešavanje klimatskih promena.

“Sa više od 6.000 naučnih referenci i posvećenog doprinosa hiljada stručnjaka i vladinih recenzenata širom sveta, ovaj važan izvještaj govori o širini i političkoj relevantsnosti IPCC-a”, rekao je Hoesung Lee, predsedavajući IPCC-a.

Devedeset autora i urednika iz 40 zemalja pripremilo je IPCC izveštaj kao odgovor na poziv Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) kada je usvojen Pariski sporazum 2015. godini.

Puno ime ovog izvještaja je Globalno zagrevanje od 1,5 ° C, posebni izvještaj IPCC-a o uticaju globalnog zagrevanja od 1,5 ° C iznad pred-industrijskog nivoa i srodnih globalnih puteva emisije gasova staklene bašte, u kontekstu jačanja globalnog odgovora na pretnju klimatskih promena, održivog razvoja i napora za iskorenjivanje siromaštva.

“Jedna od ključnih poruka koja izlazi veoma snažno iz ovog izveštaja jeste da već vidimo posledice globalnog zagrevanja od 1 ° C kroz ekstremnije vremenske uslove, porast nivoa mora i smanjenje ledenog pokrivača, među ostalim promenama”, rekao je Panmao Zhai, kopredsedavajući IPCC Radne grupe I.

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku: http://ipcc.ch/report/sr15/