Evropska strategija za plastiku u cirkularnoj ekonomiji

Ona će zaštititi životnu sredinu od plastičnog zagađenja uz istovremeno podsticanje rasta i inovacija, pretvarajući izazov u pozitivnu agendu za budućnost Evrope. Dovešće do transformacije načina na koji su proizvodi dizajnirani, proizvedeni, korišćeni i reciklirani u EU i vodeći u ovoj tranziciji, stvorićemo nove mogućnosti za ulaganje i poslove Prema novim planovima, sve plastične ambalaže na tržištu EU biće moguće reciklirati do 2030. godine, potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu će se smanjiti i namerna upotreba mikroplastika će biti ograničena.
Svake godine Evropljani generišu 25 miliona tona plastičnog otpada, ali manje od 30% se prikuplja za reciklažu. Oslanjajući se na dosadašnji rad Komisije, nova strategija EU za plastiku će se baviti ovim pitanjem.
Često način na koji se plastika trenutno proizvodi, koristi i odbacuje, ne uspeva da ispuni ekonomske prednosti cirkularnog pristupa. To šteti okolini. Cilj je zaštita životne sredine, a istovremeno i postaviti temelje novoj ekonomiji, gde dizajn i proizvodnja u potpunosti poštuju potrebe ponovnog korišćenja, reciklaže i razvijanju održivih materijala.
Evropa je najbolja za vođenje ove tranzicije. Ovaj pristup će doneti nove mogućnosti za inovacije, konkurentnost i otvaranje novih radnih mesta. Uz strategiju, Komisija je usvojila okvir za monitoring, sastavljen od deset ključnih indikatora koji pokrivaju svaku fazu ciklusa, koji će meriti napreda tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji na nivou EU i na nacionalnom nivou.
Evropsku strategija za plastiku u cirkularnoj ekonomiji možete pronaći na sledećem linku: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm