EU podiže cilj za energiju dobijenu iz obnovljivih izvora na 32% do 2030

Ministri za energetiku usaglasili su obavezujući cilj o obnovljivoj energiji na 32% do 2030. godine, u odnosu na prethodni cilj od 27%.
Savet EU daje 18 meseci pregovora. To je pozdravila industrija obnovljivih izvora, a trgovinsko telo za evropske energetske kompanije nazvalo je to: “dobro uravnoteženi kompromis”.
Miguel Arias Canete, evropski komesar za klimatske promene, izjavio je: “Ova nova ambicija će nam pomoći da ispunimo ciljeve Pariskog sporazuma i dovešće do otvoranja novih radnih mesta, nižih računa za potrošače i manjeg uvoza energije”.
On je dodao da bi obavezujuća priroda cilja pružila sigurnost investitorima.
Sporazum takođe uključuje planove za pregled iz 2023. godine o tome da li bi cilj trebalo da bude još veći.
Oko 17% potrošnje energije EU u 2016. godini bilo je iz obnovljivih izvora energije, a Velike Britanije oko 9%.
Zagovornici zelene energije su tvrdili da je postojeći cilj za 2030. godinu bio neambiciozan jer su države članice već na putu da ga prevaziđu.
Sada sporazum treba formalno da bude odobren od strane Evropskog parlamenta i Saveta EU u narednim mesecima.

Izvor: www.energetskiportal.rs