Energetska unija: promovisanje čistog prevoza u borbi protiv klimatskih promena

Paket čiste mobilnosti je najnoviji korak Evropske komisije za modernizaciju evropske mobilnosti i transporta. Sa ovim paketom, Evropska unija će smanjiti emisije štetnih gasova koji će pomoći da se ispuni obaveza iz Pariskog sporazuma da bi do 2030. godine emisije smanjile za najmanje 40%.

U nastavku možete videti film “Energetska unija: promovisanje čistog prevoza u borbi protiv klimatskih promena”.