Ekspertski sastanci Saveta Evrope u Beogradu

U ovom periodu biće održan i 2. sastanak Ad-hoc određene grupe eksperata za izveštavanje o Emerald mreži područja od posebnog interesa za očuvanje.
Na sastanku će učestvovati delegati zemalja ugovornica Bernske konvencije: Albanije, Jermenije, Gruzije, Islanda, Crne Gore, Republike Moldavije, Norveške, Makedonije – „bivša Jugoslovenska Republike Makedonija“, Republike Srbije, Ruske Federacije „, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine i Švajcarske, predstavnici međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija iz Republike Srbije, međunarodni i domaći naučni eksperti.
Grupa eksperata će na ovom sastanku razmatrati izveštavanje o ostvarenom napredku u uspostavljanju Emerald mreže u okviru Bernske konvencije i oceniti u kojoj meri je razvijen mehanizam izveštavanja o stanju očuvanosti vrsta i staništa od evropskog značaja od strane Evropske unije u okviru EU Direktiva o staništima i pticama uključujući povezanost sa Bernskom konvencijom i kontekstom Emerald mreže.
U ime zemlje domaćina, sastanak je danas otvorio predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.
izvor: ekologija.gov.rs