Ekološka kultura i mladi

Cilj projekta je jačanje formalne i neformalne edukacije o ekološkoj kulturi življenja mladih. Kao i upoznavanje mladih sa pojmovima ekološko pravo, zatim sa savremenim načinom života, ekološkom i potrošačkom kulturom, ekološkim otiskom i održivim korišćenjem resursa.