Dvadeset prvi sastanak Pomoćnog tela za naučno, tehničko i tehnološko savetovanje, Montreal, Kanada

Kao savetodavno telo COP-a, SBSTTA redovno izveštava COP o svim aspektima svog rada. Multidisciplinarni i otvoreni za učešće svih strana, SBSTTA se sastoji od predstavnika vlade stručnih za relevantno područje. Funkcije SBSTTA: pružanje procene statusa biološke raznovrsnosti; davanje ocene o vrstama mera preduzetih u skladu sa odredbama Konvencije; i odgovaranje na pitanja koja COP može staviti telu.

Sastali su se 20 puta do danas i dali ukupno 216 preporuka, od kojih su neke ostvarile u potpunosti. Ovakvo odobrenje čini ove preporuke de facto odlukama Konferencije strana. Delovi drugih preporuka takođe su podržani, a mnogi drugi se nlaze u modifikovanoj formi.

SBSTTA-21 je razmatrao sledeće stavke dnevnog reda:
• Scenarijo vizije 2050 za biodiverzitet
• Održivo upravljanje divljim životinjama: Uputstvo za postizanje održivog stočarstva
• Biodiverzite i ljudsko zdravlje
• Peto izdanje globalne perspektive biodiverziteta: Razmatranja za njegovu pripremu
• Alati za procenu efikasnosti instrumenta politike za sprovođenje Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020
• Nova pitanja vezana za očuvanje i održivo korišćenje biološke raznovrsnosti
• Uključivanje biodiverziteta u sektore energetike i rudarstva, infrastrukture, proizvodne i prerađivačke industrije i zdravstva: naučno-tehničko razmatranje i korišćenje programa rada konvencije

Izvor: https://www.cbd.int/conferences/sbstta-wg8j