Druga međunarodna konferencija o ekologiji, ekosistemima i klimatskim promenama

Druga međunarodna konferencija o ekologiji, ekosistemima i klimatskim promenama ima za cilj da razume kako su prirodne zalihe povezane sa tokovima ekosistema i kako će ove veze eventualno da se menjaju u budućnosti, s obzirom na izazove koji životnoj sredini predstavljaju rast populacije, potražnja za smeštajem i infrastrukturom, potreba da se nahrani „narastajuća“ planeta i klimatske promene. Budući da koncept usluga ekosistema nije interesantan samo naučnicima već i kreatorima politika i zainteresovanim stranama, neophodno je razumevanje odnosa između ove tri komponente.

Više informacija možete pronaći na linku: https://www.dakamconferences.org/ecology