Deveta sednica odbora za zaštitu životne sredine

Predsednica odbora Ivana Stoiljković u uvodnom obraćanju pozdravila je sve prisutne članove odbora i predstavnike Zelene stolice i iznela dnevni red sednice. Tema sednice je bila Informisanje odbora o ciljevima održivog razvoja.

Zatim se svim prisutnima obradila Nada Lazić, član Fokus grupe koja je formirana radi kontrole Parlamenta u procesu implementacije ciljeva održivog razvoja propisanih Agendom 2030. Upoznala je članove odbora sa Ciljevima održivog razvoja, koji sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva. Ciljevi održivog razvoja (COR) Agende 2030 zvanično su stupili na snagu 1. januara 2016. nakon usvajanja rezolucije na UN samitu u septembru 2015. Radi se o globalnoj razvojnoj agendi za period nakon 2015. Poslanica Lazić je istakla da su sveobuhvatni ciljevi održivog razvoja socijalni i ekonomski razvoj, usklađen sa zaštitom i unapređenjem životne sredine i da je neophodna međusobna saradnja institucija radi ostvarenja Ciljeva.

Danica Dabić,ispred EcoDev-a, je prisustvovala sednici i tom prilikom skrenula pažnju na održivi turizam i cirkulanu ekonomiju: „Prvi cilj nedavno usvojene Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine je održiv ekonomski, ekološki i socijalni razvoj turizma u Republici Srbiji. Princip održivog turizma protkan je kroz sve aktivnosti predložene Strategijom i samim tim ova Strategija pruža dobar okvir za postizanje COR 8 – Ciljna vrednost: Osmisliti i primeniti politike za promovisanje održivog turizma. S tim u vezi, hteli bismo da istaknemo značaj saradnje svih institucija sa nadležnim resorom za turizam kako bi se postigli ciljevi, naročito po pitanju energetike, životne sredine i infrastrukture jer je to multidisciplinarna oblast. Naročito je važno da država pomogne povoljnim kreditima ili bespovratnim sredstvima iz fondova da se postignu standardi energetske efikasnosti kod ugostiteljskih objekata. Tranzicija ka unapređenoj cirkularnoj ekonomiji u EU se sprovodi kroz tzv. „paket za cirkularnu ekonomiju“ koji je Evropska komisija usvojila krajem 2015. „Paket“ podrazumeva različite instrumente uključujući zakonske predloge za otpad, sa ciljanim vrednostima koje se odnose na smanjenje odlaganja otpada na deponije i povećanje recikliranja i ponovne upotrebe. Kako bi se zatvorio krug životnog ciklusa proizvoda, ovaj paket mera obuhvata i Akcioni plan koji treba da podrži principe cirkularne ekonomije u svakom koraku lanca vrednosti od proizvodnje do potrošnje. Očita je neposredna sinergija sa EU ciljevima koji se odnose na klimu i energetiku i usvojen paket mera kroz dokument „Čista energija za sve Evropljane“ (Clean Energy for all Europeans) i koji Srbija treba da sprovede“