Dan Evrope

Tog dana, pet godina nakon završetka Drugog svetskog rata, francuski ministar inostranih poslova Robert Šuman inicirao je poziv za izgradnju Evrope. Ova deklaracija najavila je stvaranje Evropske zajednice za ugalj i čelik.Tokom Evropskog saveta u Milanu 1985. godine, šefovi država i vlada odlučili su da 9. maj bude “Dan Evrope”. Proslavljen svake godine od 1986. godine, Dan Evrope predstavlja povod za događaje i proslave koje približavaju Evropu svojim građanima.

Deklaraciju Roberta Šumana možete pronaći na linku: https://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950/cr

Izvor: https://www.robert-schuman.eu/en/special-page-on-may-9