COP 21

• Komisija je osnovana kao deo koalicije liderske cene ugljenika (CPLC), kojom predsedava Segolen Rojal i Feike Sijbesma, a koje je sprovodi Svetska banka.
• Rad na “društvenim troškovima ugljenika”, koji predstavlja ukupnu korist svakoj toni zagađenja koja se može izbeći.
• Radi se isto o o otkrivanju vrednosti društvenih troškova ugljenika i njegove ekonomske, ekološke i zdravstvene koristi.
Ove vrednosti se zatim mogu koristiti kao referenca za:
• otkrivanje stvarne cene ugljenika intenzivnih projekata,
• kanal za finansiranje razvojnih projekata sa niskim nivoom ugljenika,
• dizajniranje međuzavisnih klimatskih politika, propisa i instrumenti za cenu ugljenika.
Početni rad Komisije na tu temu će će biti predstavljen u aprilu 2017, a biće predstavljen i na prolećnim sastancima Svetske banke i MMF-a.

Ova inicijativa dopunjuje ostale akcije zelenih finansija.

Izvor: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-met-en-place-ce.html