Climate-KIC Accelerator

Pozivamo Vas da učestvujete u trećem izdanju Climate-KIC Akceleratora, najvećem evropskom akceleratoru u oblasti čistih tehnologija, namenjen startapovima i preduzetnicima. Ovaj program pomoći će Vam da pokrenete sopstveni posao, da se pripremite za prve investitore i kupce, kao i da izgradite svoju poslovnu mrežu na međunarodnom tržištu. Program obuhvata lično mentorstvo, učešće na 3 lokalne i 1 međunarodnoj radionici, kao i finansijsku podršku čija visina zavisi od faze za koju se prijavljujete.

Ovo izdanje start-up akceleratora je namenjeno sledećim zemljama: Bugarska, Kipar, Estonija, Letonija, Malta, Portugal, Rumunija, Srbija i Slovenija. Poziv je otvoren i za aplikante iz drugih evropskih zemalja (Hrvatska, Grčka, Litvanija, Albanija, BiH, Makedonija, Moldavija, Crna Gora) s tim da kandidati imaju obavezu da prisustvuju svim obaveznim programskim komponentama u nekoj od prethodno navedenih devet zemalja.

Climate KIC Accelerator omogućava finansijsku podršku do 50.000 EUR po timu (u zavisnosti od faze start-upa), ekspertske treninge i radionice, mentorstvo i umrežavanje, učešće u internacionalnom Bootcamp kao i pristup klijentima-KIC partnerima i mreži.

Više informacija o programu i prijava učešća http://www.climate-kic.org/ris/accelerator. Konkurs je otvoren do utorka, 03.04.2018. god.

Za pomoć u apliciranju i dodatne informacije možete pisati na climate-kic@pks.rs.