Climate Diplomacy Week

Događaji organizovani tokom nedelje uključuju konferencije, debate građana, izložbe, filmske projekcije i druge terenske aktivnosti koje okupljaju širok spektar zainteresovanih strana i zajednice.

Ključna tema ove godine biće Talanoa dijalog – olakšavajući proces za analizu kolektivnih i individualnih napora kako bi se postigli ciljevi Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Tokom 2018. godine, Talanoa dijalog je ključni trenutak koji se fokusira na rešenja i potencijal povezane sa transformacijom niskih emisija ugljenika.

U nastavku mMožete pogledati film “Pariski sporazum: svet se ujedinjuje u borbi protiv klimatskih promena”