Climate Diplomacy Week u Srbiji

Događaji koji će biti organizovani tokom nedelje uključiće konferencije, debate u kojima će učestvovati građani, izložbe, projekcije filmova i aktivnosti na otvorenom koji će uključiti čitav niz učesnika, organizacija i zajednica.

Centralna tema ove godine je Talanoa dijalog – proces čiji je cilj da se sagledaju rezultati kolektivnih i pojedinačnih napora u ostvarenju ciljeva postavljenih Pariskom sporazumom o klimatskim promena.

Nedelju klimatske diplomatije u Srbiji organizuju Delegacija EU i partneri – Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ambasade Nemačke, Francuske i Švedske, Austrijska razvojna agencija, Program UN za razvoj, Nemačko udruženje za međunarodnu saradnju (GIZ), Fondacija “Fridrih Nojman” portal Balkan Green Energy Nenjs, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Privredna komora Srbije, RES Fondacija, EIT Climate-KIC, projekat Program podrške razvoju infrastrukture životne sredine (EISP2), projekat Klimatska strategija i akcioni plan, organizacije “Kliker”, “Jedan stepen Srbija”, “Svi aktivni”, HEAL.

Povodom početka Nedelje klimatske diplomatije, šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, izjavio je: “Klimatske promene su realne, one se dešavaju i nisu pozitivne. Ekstremni vremenski uslovi, rast temperature, raseljavanje čitavih naroda, ozbiljna zagađenja vode i vazduha, sve to našu planetu i čovečanstvo izlaže riziku.

Borba protiv klimatskih promena je preko potrebna: vreme je da ublažimo klimatske promene i da prilagodimo način na koji koristimo resurse, kao i obrasce našeg ponašanja i potrošnje, kao i da radimo na uspešnom prelasku na čistu privredu sa niskom emisijom ugljenika i stvaranju otpornih društava.

Prednosti takvog prelaska su višestruke i konkretne: jačanje ekonomije, unapređenje javnog zdravlja i životne sredine, sprečavanje katastrofa.

Evropska unija – kao globalni lider u borbi protiv klimatskih promena i najveći donator sredstava u te svrhe – nastavlja da pomaže Srbiji da razvije ekološki održive politike usmerene na rast od kojih će koristi imati njeni građani.

Na svakome od nas je da se odazovemo pozivu na akciju. Pridružite se borbi protiv klimatskih promena tokom Nedelje klimatske diplomatije od 24. do 29. septembra koju Delegacija EU organizuje sa Ministarstvom zaštite životne sredine i drugim međunarodnim partnerima. Pridružite se globalnoj akciji i uključite se u aktivnosti koje se organizuju u okviru Klimatskog sela koje se održava na Adi Ciganliji 29. septembra: tamo ćete videti praktične primere i moći da učestvujete u biciklističkoj vožnji oko jezera.”

Program Nedelje klimatske diplomatije obuhvata aktivnosti širom Srbije: u ponedeljak, 24. septembra, u Priboju će biti predstavljene aktivnosti i konkretan plan Opštine Priboj na smanjenju emisije gasova sa efektom staklene baše. Istog dana, u EU info centru u Beogradu biće održan forum „Klimatska akcija – novi pristup protiv negativnih efekata klimatskih promena“, na kome će biti predstavljena četiri inovativna projekta.

Aktivnosti će obuhvatiti i razgovore sa đacima beogradske Osnovne škole „Dragan Lukić“ i Pete beogradske gimnazije.

U sredu, 26. septembra, biće održana konferencija povodom početka novog finansijskog programa koji omogućuje finansiranje u oblasti zelenih ekonomija na Zapadnom Balkanu – programa Green Economy Financing Facility (GEFF) koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. U EU ino centru biće održana radionica „Prilagođavanje na klimatske promene u prioritetnim sektorima“, kao deo aktivnosti EU projekta Kilmatska strategija i akcioni plan.

Podsticanje partnerstava sa organizacijama civilnog društva u oblasti klimatskih promena biće tema konsultacija u četvrtak, 27. septembra, u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu.

Poslednjeg dana, u subotu 29. septembra, na Adi Ciganliji u Beogradu biće održana celodnevna manifestacija „Klimatsko selo“ tokom koje će građanima biti predstavljene organizacije, projekti EU koji se bave borbom protiv klimatskih promena i održane razne akcije – od vožnje bicikla oko jezera do projekcije filmova.

Više detalja možete pronaći u priloženom dokumentu.

Informacije o pojedinačnim aktivnostima biće dostupne na sajtu Delegacije EU u Srbiji – www.europa.rs i sajtu EU info centra – www.euinfo.rs, kao i na društvenim mrežama pod hashtagom #ClimaDiplo i #United4Climate.

Kontekst:

Šta EU preduzima u cilju borbe protiv klimatskih promena?

Evropska unija je postavila niz ambicioznih ciljeva na nivou EU: u okviru klimatskog i energetskog okvira EU do 2030. postavljena su tri ključna cilja:

  • Smanjenje od najmanje 40% emisija gasova staklene bašte (u odnosu na nivoe iz 1990.)
  • Povećanje udela obnovljivih izvora energije od najmanje 27%
  • Podizanje nivoa energetske efikasnosti od najmanje 27%

Nekoliko primera podrške EU Srbiji u oblasti borbe protiv klimatskih promena:

Evropska unija podržava Srbiju sredstvima iz IPA fondova (u iznosu od milion evra) za analizu trenutne situacije i pravljenje nacrta strategije klimatskih promena i akcionog plana u skladu sa ambicijama EU i zahtevima UN u toj oblasti.

Budući da je najbolja energija ona koju ne potrošimo, EU podržava Srbiju da unapredi svoju energetsku efikasnost (19 miliona evra iz fonda IPA 2018), da modernizuje postojeće jedinice za proizvodnju energenata (smanjenje emisije azot oksida u Termoelektrani “Nikola Tesla” vredno 9 miliona evra) kao i da unapredi svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti.

Izvor: https://europa.rs