Biomasa – potencijal za rast, 16. i 17. novembra 2017. godine

Jedan od osnovnih ciljeva konferencije je upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okvirima, umrežavanje domaćih i međunarodnih organizacija i kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Kako bi se dodatno podstakao razvoj sektora proizvodnje i korišćenja biomase u Srbiji i regionu, biće predstavljene analize poslovnog okruženja, primeri dobre prakse stranih kompanija i međunarodnih institucija.

Konferencija će se održati u Velikoj Sali zgrade Skupštine AP Vojvodine 16. novembra od 10.00 do 16.00 časova. Studijska poseta, 17. novembar obuhvatiće posetu  toplani na biomasu u Sremskoj Mitrovici, posetu organskoj farmi junadi sa izgrađenim biogasnim postrojenjem  u Čurugu i posetu Institutu za nizijsko šumarstvo – eksperimentalno područje Kać.    

Za više informacija, posetite link: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=biomasa2017