Biodiverzitet – simbol opstanka

Cilj projekta je upoznavanje mladih sa pojmom biodiverziteta i zašto je on značajan, koje su mere zaštite vrsta i njihovih staništa i koje su mere za unapređenje životne sredine. Projektom želimo da mladi usvoje osnovne pojmove zaštite životne sredine i da shvate zašto je važno čuvati životnu sredinu i biodiverzitet, ne samo radi njihove budućnosti i zdravlja, nego i zbog budućih generacija.