47. Sednica Međuvladinog panela za klimatske promene (IPCC-47)

Ove godine je 30. godišnjica IPCC-a, a francuska vlada organizuje komemoraciju koja će se održati u utorak, 13. marta, nakon formalnog otvaranja IPCC-47. Od komemoracije se očekuje da se osvrne na 30 godina IPCC-a, na nauku i politiku o klimi.
Tokom ove sesije očekuje se da IPCC bavi poslovanjem za 2018, tako da se sednica IPCC-a u oktobru može usredsrediti na odobravanje Specijalnog izvještaja o uticaju globalnog zagrijavanja od 1,5 ° C (SR15). Pored SR15, u okviru šestog ciklusa procene sastavljena su još dva posebna izvještaja i izvještaj o metodologiji:
• klimatske promene, dezertifikacija, degradacija zemljišta, održivo upravljanje zemljištem, sigurnost hrane i fluksi gasova staklene bašte u kopnenim ekosistemima (SRCCL);
• okeani i kriosfera u promenljivoj klimi (SROCC); i
• izveštaj metodologije za usavršavanje IPCC smernica za nacionalne zapise o gasovima staklene bašte.
Preciznije, IPCC-47 će se baviti, između ostalog:
• budžet i finansijska stabilnost IPCC-a, i napori i strategije za mobilizaciju više resursa za IPCC;
• rodovi, uključujući obezbeđivanje veće rodne ravnopravnosti prilikom izbora autora izveštaja;
• kako poboljšati ulogu zemalja u razvoju u radu IPCC-a;
• budućnost Radne grupe za podršku podacima i scenariju za analizu uticaja i klimatskih promjena (TGICA), što je način na koji IPCC deli klimatske podatke i scenarije među naučnicima klime;
• usklađivanje rada IPCC-a sa globalnim procentom u skladu sa Pariskim sporazumom;
• napredak u tri posebna izvještaja i izvještaj o metodologiji; i
• izbor autora za Šesti izveštaj o proceni (AR6).