21. maj – dan Nature 2000

Mreža Natura 2000 sa 27.000 lokacija u svim zemljama članicama EU deluje kao moćno uporište u očuvanju bogatog kulturnog nasleđa Evrope, pružajući i velike mogućnosti za duhovnu refleksiju, umetnički izraz, obrazovanje i svest, kao i rekreaciju, zdravlje i turizam.
Svake godine povodom dana Natura 2000, države članice i zainteresovane strane organizuju širok spektar javnih događaja za proslavu našeg prirodnog nasleđa – od festivala i izložbi, fotografija do šetnji i biciklizma, otvorenih dana i brojnih aktivnosti za decu. Povodom Evropske godine kulturnog nasleđa, za proslave Dana Natura 2000 u 2018. godini, poseban akcenat je posvećen promociji sinergije između kulturnog i prirodnog nasleđa. Države članice su pozvane da razmotre organizovanje javnih događaja na mestima gde su prisutna i prirodno i kulturno nasleđe, čime se promovišu sinergije i naglašavaju uloga prirodnog / kulturnog nasljeđa za našu društvenu koheziju, zapošljavanje i ekonomski rast.