У Бону усвојена Декларација о еколошком и климатском деловању на подручју западног Балкана

Декларација је израз опредељења земаља западног Балкана да заједнички одговоре на све веће климатске изазове, и развијају сарадњу у оквиру регионалних иницијатива и пројеката у региону западног Балкана, у складу са постављеним европским развојним циљевима.

Потписаном Декларацијом потврђено је јачање даље сарадње на подручју западног Балкана на примени принципа Споразума у Паризу и других мера у прилагођавању климатским променама, као и здруживање снага и предузимање заједничких акција за заштиту животне средине у региону.

Извор: http://www.ekologija.gov.rs