Срећан Светски дан туризма!

Светски дан туризма је важан јер представља јединствену прилику за подизање свести о доприносу одрживог туризма између доносиоца одлука приватног и јавног сектора и међународних организација, мобилише све заинтересоване стране да раде заједно у стварању туризма као катализатора за позитивне промене.
Како је Генерална скупштина Уједињених нација потврдила када је најавила усвајање 2017. године као Међународне године одрживог туризма за развој, туризам може допринети у све три димензије одрживог развоја – економска, социјална и еколошка – и сваком од 17 циљева одрживог развоја. Сектор не само да подстиче раст, већ и побољшава квалитет живота људи. Подстиче заштиту животне средине, заговара различито културно наслеђе и доприноси миру у свету.

are-you-a-responsible-traveller