“Садашњост и будућност одрживог туризма”

25.04.2017.године Загреб, Хрватска

ЕкоДев је учествовао на конференцији “Садашњост и будућност одрживог туризма” у организацији Министарства туризма Републике Хрватске.

Представница ЕкоДев-а је навела да је сеоски туризам највећа туристичка ниша у Србији, са око 10.000 регистрованих сеоских смештајних капацитета и да је ЕкоДев почео пре 7 година са идејом да се прошири овај туристички потенцијал и на њему примене критеријуме одрживог туризма у циљу ефикасне употребе ресурса и тиме подигне стандарде ове понуде као и да се смањи негативан утицај на животну средину. Резултати који су постигнути до сада заједно са Министарством туризма Републике Србије и других релевантних стејкхолдера су више од 150 еко сертификованих сеоских смештаја у Србији и више од 20 одржаних тренинга о стандардима одрживог туризма.

Други стручњаци из ЕУ и региона су делили своја искуства и одржали занимљиве презентације о одрживој пракси и трендовима у туризму.