Пројекат „Енергетска ефикасност у јавним зградама“

EcoDev je спровео информативну кампању, у периоду од 22.03.2017. до 07.04.2017. године, за наставнике, ученике и родитеље о Пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама“, који је подржан од стане Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Организоване су радионице у 5 школа, које су обухваћене пројектом (ОШ „Мома Станојловић“ у Крагујевцу, ОШ „Вук Караџић“ у Книћу, СШ „14. Октобар“ у Краљеву, ОШ „Војводе Мишића“ у Пецкој и ОШ „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику).
Циљ информативне кампање је да се пренесу основна знања о екологији, одрживом развоју, о различитим мерама енергетске ефикасности, као и да се објасни улога наставника, ученика и особља школе, као крајњих корисника школе у доприносу уштеди енергије.