ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ: „Промоција безбедног учешћа у саобраћају са акцентом на алтернативне видове превоза (мобилности-пешачење, употреба бицикла и ЈГП) , ОД 28.12.2015. год. До 26.01.2016.год.

У оквиру пројекта  „Промоција безбедног учешћа у саобраћају са акцентом на алтернативне видове превоза (мобилности-пешачење, употреба бицикла и ЈГП) на подручју општине Земун и Нови Београд“ који подржава Град Београд , одржали смо 10 радионица у средњим школама на Новом Bеограду и Земуну у периоду од 28. децембра 2015 – 26.01.2016. године. Том приликом  је више од 300 ученика  одслушало  предавања о еколошким видовима транспорта и безбедности.