Најављујемо трибину 11. фебруара 2016. године у оквиру пројекта „Промоција безбедног учешћа у саобраћају са акцентом на алтернативне видове превоза (мобилности-пешачење, употреба бицикла и ЈГП)

Најављујемо трибину 11. фебруара 2016. године  у оквиру пројекта  „Промоција безбедног учешћа у саобраћају са акцентом на алтернативне видове превоза (мобилности-пешачење, употреба бицикла и ЈГП) на подручју општине Земун и Нови Београд“. Говорници ће бити предстaвници надлежних институција.

Локација општина Земун,  Магистратски трг 1,општинаска сала са почетком у 18:00 часова.