Млади лидери и климатске промене

ЕcoDev реализује пројекат „Млади лидери и климатске промене“ у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда за ученике основних и средњих школа са територије општине Нови Београд.

Циљ пројекта је јачање формалне и неформалне едукације о климатским променама и одрживом стилу живота и формирање младих лидера који ће се ухватити у коштац са овим глобалним проблемом. Кључан ефекат пројекта јесте да омогући младим талентима да покрену разне кампање у циљу јачања свести и промене понашања у вези са ублажавањем ефеката климатских промена.