Млади и одрживи развој

Циљ пројекат је да се ученици основних и средњих школа едукују о концепту одрживог развоја и зашто је он важан како за њих, тако и за будуће генерације. Кључан циљ пројекта је да ученици усвоје одрживи стил живота и тако допринесу одрживом развоју планете Земље.