Млади и одрживи развој

У току јуна и јула одржане су радионице на којима су обрађиване теме: концепт одрживог развоја и његови аспекти, извори енергије (необновљиви и обновљиви извори енергије) и енергетска ефикасност.
Циљ пројекат је да се ученици основних и средњих школа едукују о концепту одрживог развоја и зашто је он важан како за њих, тако и за будуће генерације. Кључан циљ пројекта је да ученици усвоје одрживи стил живота и тако допринесу одрживом развоју планете Земље.