Историја и биодиверзитет Великог Ратног острва

Циљ пројекта је подизање свести о заштити животне средине и јавно залагање за популаризацију локалитета као предела од изузетно културног и биолошко-еколошког значаја .

Промотивни филм „Историја и биодиверзитет Великог Ратног острва” биће приказан на Данима Европске баштине и то у оквиру филмске пројекције за сениоре 26.09.2017 године, коју организује општина Врачар и у оквиру програма „Еколошка филмотека“, у организацији општине Земун и програма „Природњачки детективи“ у Лазаревцу, 27.09.2017. године

Све то ће омогућити да локалитет испуни свој потенцијал и постане генератор одрживог развоја, који ће уз мере заштите осигурати већи квалитет живота грађана и деце.