Дан планете Земље

Препознаје колективну одговорност, као што је назначено у Рио декларацији из 1992. године, промовише хармонију са природом и планетом Земљом како би се постигла равнотежа између економских, социјалних и еколошких потреба садашњих и будућих генерација.
Дан планете Земље пружа прилику да се подигне свест јавности широм света о изазовима који се односе на добробит планете и свих живота које подржава.
Тема за 2017. годину је „Еколошка и климатска писменост“.
Образовање је основа за напредак. Морамо изградити глобално грађанство у концептима климатских промена које је свесно свих претњи по планету Земљу. Морамо да људе оснажимо знањем како би инспирисали акције за заштиту животне средине.
Животна средина и климатска писменост је мотор, који не само ствара зелене бираче и унапређује законе и политике заштите животне средине и климатских промена, већ и убрзава зелене технологије и стварање зелених послова.
Извор: http://www.un.org/en/events/motherearthday/