Дан заштите природе

Србија представља један од 158 центара светског биодиверзитета. На простору који заузима, од свега 0,82% европског континента, живи 18,6% васкуларне европске флоре, док у фауни кичмењак предњаче птице, са заступљеношћу од 66% врста европске орнитофауне. Присуство великог броја различитих типова станишта, од барских и мочварних, преко преосталих степа, пешчара и континенталних слатина,до очуваних шумских заједница прашумског карактера у кањонима и клисурама дивљих река и планинских и високопланинских области, омогућили су присуство разноврсног биљног и животињског света. Управо ова разноврсност омогућила је да по природним карактеристикама Србија буде Европа у малом са екосистемима од субмедитеранског до субарктичког типа.

Најочуванији и најзначајнији делови природне баштине проглашени су за заштићена подручја и тренутно их има 463 и чине 6,54% територије Србије.

Извор: Завод за заштиту природе Србије http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=sr&strana=vest&n=477