„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ”

Филм је приказан 26.09. у оквиру филмске пројекције за сениоре, коју организује општина Врачар, пројекције филмова о природи у организацији УК Пароброд и у оквиру програма „Еколошка филмотека“ у организацији општине Земун и програма „Природњачки детективи“ у Лазаревцу, 27.09.2017. године.
Mанифестација „Дани европске баштине” се одржава у Београду од 2002. године, као део велике европске манифестације Савета Европе и Европске Комисије – ”European heritage days“. Oвe гoдинe, по одлуци Министарства културе и информисања Дaни eврoпскe бaштинe у Србиjи су oбeлeжeни тeмoм „Наслеђе и природа: лепеза могућности”. Србиja сe прикључилa инициjaтиви Сaвeтa Eврoпe дa ”Дaни eврoпскe бaштинe” нa eврoпскoм нивoу буду oбeлeжeни зajeдничкoм тeмoм „Културнo нaслeђe и природа”.