Taкмичење за доделу награда за одрживи туризам у Србије

Подсећамо да је организација “EcoDev” организовала конкурс за награду за одрживи развој туризма уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Привредне коморе Србије и Туристичке организације Србије.