Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

1972. godine u Stokholmu, Švedska održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o čovekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija. Ukazala se potreba za kriterijumima i zajedničkim principima kako bi ljudi iz celog sveta dobili inspiraciju i smernice za očuvanje i poboljšanje životne sredine.
Ekološko obrazovanje je dinamičan i participativni proces koji nastoji da probudi u ljudima svest koja omogućava identifikaciju problema životne sredine i to kako na opštem (globalnim) i specifičnim nivou (neposrednom sredi u kojoj čovek živi).
Pokušava da identifikuje odnose i interakcija između okoline i čoveka, a takođe promoviše harmoničan odnos između prirodnih i ljudskih aktivnosti kroz održivi razvoj, a sve to osigurava održivost i kvalitet sadašnjih i budućih generacija.