Održivo upravljanje otpadom: Unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina

01. i 02.12.2016., Budimpešta

U Budimpešti je održan kurs održivog upravljanja otpadom u organizaciji Climete-KIC-a. Dvodnevnom programu je prisustvovala Danica Dabić, EcoDev-ov konsultant za ekologiju.

Glavna teme su bile izazovi održivog upravljanja otpadom i cirkularna ekonomija. Učesnici su tokom kursa stekli znanje i uvid o održivom upravljanju otpadom, kao i o konceptu cirkularne ekonomije sa fokusom na poslovnu vrednost. Bilo je reči i o promenama politike Evropske Unije u upravljanju otpadom i razlikama u zakonodavstvu između članica EU. Predstavljene su i najbolje prakse cirkularne ekonomije iz različitih evropskih organizacija i kompanija. Znanje je upotpunjeno kroz različite radionice o cirkularnoj ekonomiji i LCA metodologiji (Life cycle assessment).