Međunarodni dan reka

Srbija je bogata velikim brojem jezera i reka, naravno u okviru svojih granica , koje predstavljaju i čine njeno prirodno bogastvo.
Reke Srbije pripadaju slivovima Egejskog mora, Jadranskog mora i Crnog mora, pri čemu su tri reke plovne kroz čitavu Srbiju, a to su: Dunav, Sava i Tisa. Reke koje su delimično plovne su: Velika Morava i Tamiš. Dunav je najduža reka koja teče u Srbiji, ukupne dužine 588 km toliko kilometara je plovno kroz Republiku Srbiju, dok sama dužina reke iznosi 2.783 km.
Srbija je blagoslovena velikim prirodnim bogatstvima, među kojima je i bogatstvo reka i podzemnih voda koje nam osiguravaju pregršt pitke vode. Nestašica vode nas neće zahvatiti ako se budemo svesno, savesno i pravilno ophodili prema vodama. Naša je odgovornost paziti na ovo veliko bogatstvo i trebamo biti svesni ove činjenice barem jednog dana u godini.

Izvor: www.belami.rs