Konferencija: Cirkularna ekonomija kao šansa za razvoj Srbije

Radmila Šerović , Načelnica odeljenja za upravljanje otpadom, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je prezentovala novo zakonodavstvo i upravljanje otpadom u kontekstu cirkularne ekonomije i rekla da je rok za donošenje 21 pravnih akata iz oblasti upravljanja otpadom mart 2017. godine.
Jan Luneburg, šef odeljenja za demokratizaciju , Misija OEBS-a u Srbiji je objasnio zašto ova organizacija podržava razvoj cirkularne ekonomije, odnosno razlozi kao što su oskudnost prirodnih resursa, borba oko njih i zagađenje kao pretnja po bezbednosti ljudi.
Peter Hodeček, ekspert iz Evropske federacije za upravljanje otpadom i usluge iz oblasti životne sredine je naveo niz mera kojima se pomaže privrednicima koje se bave cirkularnom ekonomijom kao što su: smanjenje stope PDV-a na njihove proizvode, koncept zelenih nabavki i dr. subvencija.
Georg Reberning, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Austrije je prezentovao niz statističkih podataka iz domena cirkularne ekonomije Austrije i naveo podatak da 47 tona industrijskog otpada koje se preusmeri sa deponija stvara 1 milijardu prihoda u BDP (bruto društvenom proizvodu) odnosno više od 10.000 novih radnih mesta, i da zaista tu ima potencijala za nova radna mesta.
Sophie Kekić, predsednica EcoDev-a je postavila pitanje zašto se čeka poslednji rok za usvajanje ovih 21 pravnih akata u oblasti upravljanja otpadom i to da javnost neće moći kvalitetno da se informiše o svim tim predlozima imajući u vidu rok od skoro 120 dana za njihovo usvajanje. Takođe je napomenula da je EcoDev uputilo nekoliko dopisa Ministarstvu finansija u vezi sa poreskim olakšicama za privrednike koji se bave cirkularnom ekonomijom kao i za iniciranje zelenih javnih nabavki, ali da se niko do danas nije javio i da će svakako insistirati na ovoj vrsti podsticaja za privredu kao i na integrisanju zelenih poslova u nacionalnu statistiku kako bi se pratili trendovi, mogle doneti razvojne odluke za zemlju i investitori mogli da se informišu o investicionim mogućnostima na našem tržištu u toj oblasti.