Komisija proširuje kriterijume za dodelu ekološke oznake Ecolabel na računare, nameštaj i obuću

informisane odluke bez pravljenja kompromisa u pogledu kvaliteta. Sa druge strane, oznaka Ecolabel nagrađuje proizvođače koji izaberu da svoje proizvode dizajniraju tako da budu trajni i popravljivi, odnosne proizvođače koji promovišu inovacije i očuvanje resursa,” izjavio je komesar za zaštitu životne sredine, pomorska pitanja i ribarstvo Karmenu Vela. Da bi ispunili uslove za dobijanje oznake EU Ecolabel, proizvođači računara će morati da prilikom dizajna i proizvodnje uzmu u obzir energetsku efikasnost i mogućnost nadgradnje uređaja kao i u kojoj meri je uređaj moguće na jednostavan način rastaviti, sastaviti i reciklirati njegove delove. U slučaju nameštaja, novi kriterijumi od proizvođača zahtevaju sveobuhvatniju procenu životnog ciklusa i obraćanje naročite pažnje na opasne materije i njihove ostatke koje bi mogle da utiču na zagađenje vazduha u zatvorenim prostorijama. Nakon odredbi o priznatim međunarodnim standardima rada, posebna pažnja je posvećena unapređenju korporativne društvene odgovornosti u pogledu uslova rada koji važe na mestu finalne dorade obuće. Revidirani kriterijumi će biti na snazi šest godina od datuma njihovog usvajanja.

Izvor : http://europa.rs/komisija-prosiruje-kriterijume-za-dodelu-ekoloske-oznake-ecolabel-na-racunare-namestaj-i-obucu/