I RADIONICA-FOKUS GRUPA sa predstavnicima vodećih organizacija civilnog društva u Srbiji aktivnih u oblasti energetike i klimatskih promena

U uvodnom obraćanju Maja Turković je pozdravila sve učesnike.  Tema radionice je bila: NOVI ENERGETSKI REGULATORNI OKVIR ZA SRBIJU: PREPORUKE. OBAVEZE. IMPLIKACIJE.   U uvodnom  predavanju  “Kako do održive energetske politike u Srbiji?”, predstavnica DG Environment (Brisel) Varvara Aleksić “otpakuje” 4. Energetski paket I poziva učesnike da aktivno diskutuju o pitanjima: • Šta očekuje Srbiju u procesu usklađivanja sa tendencijama u energetskoj politici EU? • Koje su obaveze Srbije u okviru Energetske zajednice? • Šta očekuje Srbiju u procesu EU integracija?