Climate Diplomacy Week u Srbiji

Climate Dilomacy Week u Srbiji se održava u periodu od 24.-29. Septembra. EcoDev je danas sproveo anketu o klimatskim promenama među učenicima Pete beogradske gimnazije, a 25. Septembra anketa će biti sprovedena u Osnovnoj školi „Dragan Lukić“.

EcoDev je organizovao Climate Wall, gde su građani i deca pisali koje akcije bi trebalo preduzeti u borbi protiv klimatskih promena. Građani smatraju da se treba okrenuti obnovljivim izvorima energije i reciklaži, da je potrebno napraviti Strategiju i Akcioni plan protiv klimatskih promena, da treba izbaciti plastične kese iz upotrebe, da se više koriste alternativni vidovi transporta, da je potrebna edukacije najmlađih na ovu temu, kako bi trebalo da se smanji svaki vid zagađenja i kako je napisala jedna devojčica od 8. godina „Treba sve da se neguje“.

clima3

Takođe, EcoDev je obradio rezultate anketa o klimatskim promenama sprovedenih 24. i 25. Septembra u osnovnoj školi „Dragan Lukić“ i Petoj beogradskoj gimnaziji. Ukupan procenat tačnih odgovora za osnovnu školu je 56%, a za srednju 63%. Najviše tačnih odgovora u osnovnoj školi je bilo na pitanje „Da li mislite da bi promena načina života pomogla u ublažavanju klimatskih promena“ (96%), a u gimnaziji na pitanje „Koliko je važno racionalno korišćenje prirodnih resursa“. Najmanje tačnih odgovora su učenici osnovne školi dali na pitanje „Šta predstavlja efekat staklene bašte“, dok su učenici gimnazije najmanje tačnih odgovora dali na pitanje „Da li ste čuli za Climate Diplomacy Week“

Pitanja

Procenat tačnosti u osnovnoj školi „Dragan Lukić“

Procenat tačnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji

Šta su klimatske promene ?

33%

57%

Koji su pokazatelji klimatskih promena?

41%

61%

Da li je moguće zaustaviti proces globalnog zagrevanja?

67%

54%

Da li su klimatske promene uzrokovane prirodnim procesima ili ljudskom aktivnošću?

67%

68%

Da li možete da navedete bar tri ugrožene životinjske vrste ?

74%

75%

Zaokružite obnovljive izvore energije.

89%

89%

Koliko je važno racionalno korišćenje prirodnih resursa?

93%

96%

Da li mislite da bi promena načina života pomogla u procesu ublažavanja klimatskih promena?

96%

89%

Šta predstavlja efekat staklene bašte?

7%

39%

Koji gas izaziva najjači efekat staklene bašte?

56%

57%

Koje akcije su potrebne da bi se smanjio proces globalnog zagrevanja?

70%

79%

Da li ste čuli za Climate Diplomacy Week?

22%

14%

Šta mislite koje akcije preduzima Evropska Unija u borbi protiv klimatskih promena, a koje Srbija?

19%

43%