Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama

COP24 je dvadeset i četvrta konferencija strana-potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC). Održava se u Katovicama, u Poljskoj, od 2. do 14. decembra. Ključni cilj Okvirne konvencije o klimatskim promenama je da spreči opasni uticaj čoveka na klimatski sistem. Stupila je na snagu u martu 1994. godine. Zemlje koje su je ratifikovale […]