2017. Međunarodna godina održivog turizma

EcoDev, kao jedna od vodećih organizacija u Srbiji i regionu u promovisanju održivog turizma, koristi priliku da pozove organizacije civilnog društva, vladine institucije, privatni sektor i mnoge druge da se pridruže proslavi godine održivog turizma. Naša organizacija će pokrenuti ove godine niz zajedničkih aktivnosti u cilju proslave 2017. – Međunarodnu godinu održivog turizma za razvoj.
Pozivamo vas da učinite isto – da registruje svoju aktivnost i da zajedno proslavimo ovaj veliki događaj!

Više informacija kako da se pridružite proslavi:
http://vvv.tourism4development2017.org/join-the-celebration/~~HEAD=dobj

70. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je odredila 2017. godinu Međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj (A / RES / 70/193).
Ovo je jedinstvena prilika da se podigne svest o doprinosu održivog turizma u razvoju između javnog i privatnog sektora donosiocima odluka i javnosti, i da se mobilišu svi zainteresovani da rade zajedno na pravljenju turizma kao katalizatora za pozitivne promene.
U kontekstu univerzalne 2030 Agende za održivi razvoj i održivom razvoju (SDGs), Međunarodna godina održivog turizma ima za cilj da podrži promenu u politici, poslovnoj praksi i ponašanju potrošača prema održivom turizmu i doprinosu ciljevima održivog razvoja – SDGs.
Više informacija na: http://vvv.tourism4development2017.org/about/