Најављујемо трибину 27. јануара 2016. године у оквиру пројекта „Промоција безбедног учешћа у саобраћају са акцентом на алтернативне видове превоза (мобилности-пешачење, употреба бицикла и ЈГП)

Најављујемо трибину 27. јануара 2016. године  у оквиру пројекта  „Промоција безбедног учешћа у саобраћају са акцентом на алтернативне видове превоза (мобилности-пешачење, употреба бицикла и ЈГП) на подручју општине Земун и Нови Београд“. Говорници ће бити предстaвници надлежних институција. Локација општина Нови Београд  Булевар Михајла пупина 167, сала 3 са почетком у 18:00 часова.