Међународни дан Црног мора 31. октобар 2017

Комисија за Црно море је регионално тело осмишљено да имплементира Букурешку конвенцију потписану од стране шест обалних земаља 1992. године. 31. октобра 1996. године Црноморске земље потписале су и стратешки акциони план за рехабилитацију и заштиту Црног мора. Овај план дефинише мере политике, акције и временске рокове потребне за постизање еколошких циљева Букурешке конвенције. Стратешки акциони план обнављања и заштите Црног мора говори да се од свих Црноморских земаља захтевају колективне акције како би се смањили утицаји загађења на екосистем Црног мора. Потребна је акција свих заинтересованих страна, такође и свих људи који живи у региону.