ЕУ Систем трговања емисијама: значајан споразум између ЕУ Парламента и Савета доноси посвећеност Европске Уније да претвори Париски споразум у стварност

Данашњи споразум између Парламента и Савета даје јасан исход након више од две године интензивних преговора, пратећи предлог Комисије за ревизију EU ETS -а у јулу 2015. године.
Поздрављајући политички договор, Kомесар за климатске акције и енергетику Miguel Arias Cañete је рекао: “Данашњи споразум показује да Европска унија претвара своју посвећеност и амбиције из Париског споразума у конкретне акције. Успостављањем неопходног законодавства за јачање ЕУ система за трговање емисијама и испуњавањем наших климатских циљева, Европа још једном води у борби против климатских промена. Овим законом ће европско тржиште емисија угљеника бити прилагођено сврси. Посебно поздрављам робусни режим цурења угљеника, који је договорен, као и мере које додатно ојачавају резерву за стабилност тржишта. “
Шема трговања емисијама ЕУ ставља ограничење на емисију угљен-диоксида (CО2) од стране више од 11.000 инсталација у енергетском сектору и енергетски интензивној индустрији кроз тржишни капитал и трговински систем.
На основу предлога Комисије, главна побољшања договорена од стране Парламента и Савета укључују:
• Значајне промене у систему како би се убрзало смањење емисија и ојачала резерва за стабилност тржишта, као и како би се убрзало смањење тренутно превеликих надокнада емисија на тржишту угљеника;
• Додатне заштитне мере како би се европској индустрији пружила додатна заштита, ако је потребна, против ризика цурења угљеника;
• Неколико механизама подршке који помажу индустрији и енергетском сектору да испрате иновације и инвестиционе изазове преласка на ниско-угљеничну економију.
Следећи кораци
Након политичког споразума (преговора између Европског парламента, Већа и Комисије), текст ће морати бити формално одобрен од стране Европског парламента и Савета. Једном одобрена од стране оба законодавца, ревидирана ЕU ETC директива биће објављена у Службеном листу Уније и ступа на снагу 20 дана након објављивања.

Извор: http://europa.eu